Kaip Apskaičiuoti Apskritimo Plotą?

Apskritimo plotas gali būti apskaičiuotas keliais būdais. Apskritimo plotą galima apskaičiuoti naudojant apskritimo spindulį. Taip pat apskritimo plotas gali būti apskaičiuojamas žinant apskritimo skersmenį.

Apskritimo ploto apskaičiavimas naudojant apskritimo spindulį:

Apskritimo plotą (A) galima rasti naudojant šią formulę: A = πr², kur r yra apskritimo spindulys, o π lygu 3,14.

Pavyzdys: bandome apskaičiuoti apskritimo plotą, kurio spindulys yra 3 cm. Pagal formulę A = πr², skaičiavimo veiksmą užrašome šitaip: A = π * 3² = 3,14 * 9 = 28,26 cm². Taigi, mūsų pavyzdyje apskritimo plotas yra lygus 28,26 cm².

Apskritimo ploto apskaičiavimas naudojant apskritimo skersmenį:

Apskritimo skersmuo – tai tiesė, einanti per apskritimo centrą, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę: d = 2 * r. Taigi, norint apskaičiuoti apskritimo plotą pagal formulę A = πr², pirmiausia turime rasti apskritimo spindulį (r).

Pavyzdys: mes žinome, kad apskritimo skersmuo (d) yra lygus 12 cm, o apskritimo spindulys (r) yra lygus pusei skersmens. Taigi, norint rasti apskritimo spindulį, turime skersmenį padalinti iš dviejų, naudodami tokią formulę: r = d/2 = 12/2 = 6 cm. Apskritimo spindulys yra lygus 6 cm. Toliau surašome duomenis į apskritimo ploto apskaičiavimo formulę: A = πr². Taigi, veiksmą užrašome šitaip: A = π * 6² = 3,14 * 36 = 113,04 cm².